Wednesday, February 4, 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical Care:
Stage 2 TB

Question: Rhea (Philippines): January 31, 2009

Ask ko lang po kung nakakahawa ba ang TB na nasa Stage 2 na?

--------------
Answer:

Dear Rhea,

Ang pagpasa ng mikrobyo ng tuberculosis sa ibang tao ay nangyayari sa pamamagitan ng tinatawag na "respiratory or aerosol droplets" na nanggagaling sa pag-ubo o paghatsing ng isang tao na may aktibong impeksyon. Ang isang ubo ay maaaring maglabas ng hanggang 40,000 na droplets na ito; isa lamang na droplet ay maaaring makapag-infect sa ibang tao.

Ang "tuberculosis stage 2" ay nagsasaad ng taong mayroong exposure sa taong may aktibong TB at may positive tuberculin skin test. Maari ring may nakita nang abnormal sa chest x-ray. Sa stage na ito, importanteng eksaminin ang plema upang makita kung may inilalabas na mikrobyo dito sa pamamagitan ng ubo o hatsing. Malalaman din kung may resistensya na sa karaniwang gamot laban sa TB ang taong may impeksyon.

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may mataas na incidence ng TB, at marami na ring may resistensya sa mga gamot na ginagamit natin laban dito. Dahil dito, kadalasan ang stage 2 TB ay ginagamot na. Kapag nakaraan ang dalawang linggo ng paggagamot, hindi na nakakahawa ang taong may sakit

Salamat sa iyong tanong.

Priscilla D. Sanchez, M.D.
Medical Coordinator
For service@ofwparasapamilya.com

---------------------
Submit your thoughts and questions on this topic by simply clicking on the word "comments" just below. Ask questions. Click on Magtanong sa Doktor or Magtanong sa Psychologist. Share your thoughts, feelings and experiences. Stay in touch!

Click here to set an appointment with a psychologist/doctor in the Philippines using our website.
Click to return to website: www.ofwparasapamilya.com

---------------------

No comments:

 
Web Design by WebToGo Philippines